energieprestatie

Wat is een Energieprestatiecerfiticaat?

Met het Energieprestatiecertificaat wordt in feite een EPA maatwerkadvies bedoeld. Ons Energieprestatiecertificaat geeft u inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Het is een uitgebreide rapportage waarin wordt omschreven welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om zo een energiezuinige woning te krijgen en dus kosten te besparen. U ontvangt een helder rapport met de huidige energieprestaties van de woning, mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan onder andere ook de kosten, opbrengsten, terugverdientijden en CO2-reductie vermeld. Een EPA advies is gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Er wordt niet uitgegaan van vooraf gedefinieerde getallen, maar van individueel gebruikersgedrag en de eigenschappen van uw woning.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten). 

Relatie Energieprestatiecertificaat en Energielabel:

Een energielabel geeft inzicht in de huidige energieprestatie van de woning. Een Energieprestatiecertificaat is een energie prestatie advies waarin staat hoe het energieverbruik van de woning kan worden verbeterd, rekening houdend met uw persoonlijke wensen . Vaak resulteert het uitvoeren van deze werkzaamheden in een beter energielabel.

EPA Certificering:

Geldorp Duurzaam heeft een gecertificeerd maatwerkadviseur in dienst en voldoet aan de eisen conform de BRL 9500. Voor een geldig energie prestatie advies is dit vanuit de overheid verplicht gesteld om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van het advies gewaarborgd blijft. Voor sommige subsidieregelingen op energiebesparende maatregelen is een gecertificeerd energie prestatie advies een voorwaarde.

Korting:
De prijs is afhankelijk van uw wensen. Wilt u alleen advies over isolatie, of ook over duurzame energie? En wilt u begeleiding van de adviseur bij de uit te voeren maatregelen? Profiteer van aantrekkelijke kortingen en combineer het maatwerkadvies met het energielabel! Onze adviseur kan u informeren over de mogelijkheden en exacte prijzen.

Zijn er energiebesparende maatregelen uitgevoerd, naar aanleiding van het maatwerkadvies? Dan adviseert Milieu Centraal u om bij verkoop of verhuur van uw woning een nieuw energielabel te laten maken.

Een energie prestatie advies aanvragen in Haarlem, Hoofddorp, Zaandam, Amsterdam, IJmuiden of Heemskerk?