warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp kan op een energiezuinige manier een huis verwarmen en koelen, en zorgen voor warm tapwater. De pomp haalt met een warmtewisselaar warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Ze hebben een zeer hoog rendement en maken gebruik van onuitputtelijke bronnen. Daardoor gebruiken warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstof en zijn ze nauwelijks belastend voor het milieu.

Een warmtepomp verzamelt warmte buiten het gebouw, uit buitenlucht, de bodem of het grondwater, en geeft die binnen af. De warmte wordt afgegeven aan leidingwater die wordt rondgepompt naar radiatoren, vloer- of wandverwarming of om tapwater te verwarmen.

De oorzaak van het milieuvoordeel is dat de belangrijkste warmtebron niet fossiele brandstof is, maar warmte uit de omgeving: grondwater, lucht en bodem.

Warmtepomp Modellen:

Er zijn grofweg vier soorten warmtepompsystemen. Het verschil zit vooral in de bron van warmte die het systeem gebruikt. De standaard warmtepomp zorgt alleen voor verwarming van het gebouw. Een warmtepompboiler zorgt alleen voor warm water. Een combiwarmtepomp doet beide. De hybride warmtepomp geeft ook warm water en verwarming. Het is een combiketel die samenwerkt met een ingebouwde of toegevoegde elektrische warmtepomp. De warmtepomp verzorgt verwarming met buitenlucht of ventilatielucht als bron. De gasketel gaat aan als er veel warm water nodig is en de buitentemperatuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warmtepomp. Een warmtepomp kopen? Lees meer over onze tips en subsidiemogelijkheden.

Warmtebron:

De manier waarop warmtepompen warmte verzamelen uit de omgeving, hangt af van de bron. Mogelijke bronnen zijn de buitenlucht, ventilatielucht, de bodem, het grondwater en oppervlaktewater.

Bij een zogeheten gesloten systeem loopt een leidingsysteem door de bodem of het grondwater en pompt de warmtepomp er een vloeistof doorheen die warmte verzamelt. Warmtepompsystemen die warmte halen uit buitenlucht, doen dat met een speciale collector op het dak.

Als grondwater de bron is (doorgaans alleen grootschalig, bijvoorbeeld een hele woonwijk), dan pompt de warmtepomp water omhoog, wordt de warmte eruit gehaald en het afgekoelde grondwater in een andere put weer teruggepompt.

Om bij lage temperatuur de woning goed te kunnen verwarmen, is warmteverlies uit den boze. Goede isolatie is daarom erg belangrijk.

Ook het aanleggen van voorzieningen die ervoor zorgen dat de bodem of het grondwater als bron te gebruiken zijn, is ingrijpend. Als de buitenlucht de bron is, moet er op het dak of in de tuin een warmtewisselaar komen.

Warmtepompen voor huishoudens gebruiken wel elektriciteit, maar de totale hoeveelheid energie die een warmtepomp gebruikt, is veel minder dan die van een cv-ketel en gaan minstens zo lang mee.

Verder moet er voldoende ruimte zijn in huis, het formaat van een warmtepomp komt overeen met een tweedeurs koelkast. Vanwege het geluid dat de warmtepomp maakt, is het slim om deze in een afgesloten ruimte te plaatsen. Het is ook mogelijk om maatregelingen te nemen tegen geluidsoverlast.

Het rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte hr-107 ketel (voor beide 107 procent). Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen.

De meeste warmtepompsystemen bieden de optie om behalve te verwarmen, ook te koelen. In de zomer pompt de installatie dan het relatief koude grondwater door het systeem. Dit is een energiezuinige manier van koeling. Sommige warmtepompen kunnen ook actief koelen als een airco, maar dit kost meer energie.

De kosten van warmtepompen zijn moeilijk in te schatten zonder uw huidige situatie te hebben bekeken. Wel kunnen we aangeven dat voor bestaande woningen de investering relatief hoog is. Echter krijg je hier wel een milieuvriendelijk warmtesysteem voor terug. Voor nieuwbouw en grotere bestaande gebouwen liggen de kosten en opbrengsten al een stuk gunstiger. Daarom zijn er tot op heden ook in deze gebouwen vaker warmtepompen geplaatst. Ook omdat deze gebouwen vaak goed geïsoleerd zijn.

Subsidies kunnen er ook voor zorgen dat een warmtepompsysteem interessanter wordt. De verwachting is dat de prijs van een warmtepomp wel daalt. De toenemende vraag en dus massaproductie maken warmtepompen goedkoper, en het rendement stijgt nog steeds. Gemiddeld zijn de gebruikskosten van warmtepompen 17 procent lager dan voor een combiketel op gas.