waterbeheersing

Wat is waterbeheer?

Waterbeheer is belangrijk. Drinkwater is schaars en kostbaar. Voor de zuivering van water wordt veel energie gebruikt. Slechts 4% van ons kraanwater wordt gebruikt voor eten en drinken. Het meeste water in ons land wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor geen drinkwater kwaliteit noodzakelijk is.

Er bestaan steeds meer technieken om beter met water om te gaan. Zo kunnen we ons douche- of tapwater gebruiken voor de warmte maar ook gebruik maken van regenwater.  Het benutten van het water is kosten besparend en is dus milieuvriendelijk.

Hoe kun je het watergebruik beheersen?

Er bestaan verschillende waterbesparende technieken en er komen ook. Zo is het mogelijk om een grote waterbesparende maatregel te treffen als een grote water opvangtank te laten plaatsen, maar het is ook mogelijk om kleine maatregelen te treffen zoals een waterbesparende douchekop.

Omdat er veel mogelijkheden bestaan om beter om te gaan met water is het onmogelijk om alles op te noemen. Vandaar dat we hieronder een selectie hebben gemaakt van de meest voorkomende maatregelen.

  • Kleine ingrepen zoals het plaatsen van een wastafelmengkraan, waterbesparende douchekop, een warmtewinnende douchepijp of het plaatsen van een regenton. Het water in de regenton kan dan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld de tuin.
  • Het plaatsen van een warmteterugwinnende douchebak is ook een mogelijkheid. Deze douchebak lijkt hetzelfde als een normale douchebak. Doordat deze douchebak een dubbele bodem heeft met daaronder een afgesloten leidingsysteem waar het warme douchewater langsloopt, wordt het water in de leiding al voorverwarmd voordat het uit de kraan komt.
  • Een grotere ingreep is het plaatsen van een hemelwatersysteem. Hiermee wordt simpelweg het regenwater opgevangen, gefilterd en naar een aftappunt gepompt. Ook hier zijn weer verschillende soorten systemen in. Ieder met andere mogelijkheden en doelen voor het opgevangen water (bijvoorbeeld drinkwater, het toilet te spoelen of de tuin mee te sproeien).

Het zoveel mogelijk sluiten van de waterkringloop op woningniveau is gunstiger voor mens en milieu. Zo wordt ook het overtollig hemelwater niet samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuivering gebracht. Op die manier verbruikt de waterzuivering alleen energie voor het zuiveren van vies en niet van schoon water.