label

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft u inzicht in de huidige energieprestatie van uw huis. Het energielabel is een rapport van enkele pagina’s (Energielabel Voorbeeld). Daarin staan naast de benoeming van het energielabel onder andere de eigenschappen van de woning, zowel bouwkundig als ook installatietechnisch, de gegevens van de adviseur die het energielabel heeft afgegeven maar ook standaardadviezen om uw huis energiezuiniger te maken. De waarde van een energielabel wordt uitgedrukt in de energie-index (EI). Een energielabel houd echter geen rekening met individueel gebruikersgedrag. Hiervoor kunt u het beste een maatwerkadvies laten uitvoeren.

Uw woonlasten bestaan voor ca. 30% uit energiekosten. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van een huis, zoals isolatie, kierdichting etc. Maar ook het gedrag van de bewoners is hierin van belang, zoals het licht of verwarming onnodig aan laten staan. Soortgelijke verliezen betekenen een onnodig hoge energierekening en dat is zonde, maar ook slecht voor het milieu. Bij het kopen of huren van een huis is het belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van een huis. Het energielabel geeft u deze informatie. Kopers en huurders hebben recht op het energielabel, dus vraag ernaar. En laat een energielabel opstellen als u uw woning verkoopt of verhuurt.

Toekomst energielabel huis

Verwacht wordt dat de energiekosten de komende jaren alleen maar zullen toenemen. In de jaren vanaf 2001 tot 2012 zijn de energietarieven verdubbeld en het einde van de stijgende prijzen is niet in zicht. Daarom is het niet onbelangrijk om deze kostenpost goed door te lichten. Om meer inzicht te verkrijgen in de energiezuinigheid van uw woning zijn meerdere mogelijkheden waaronder het laten opstellen van het energielabel.

De verwachting is dat koopwoningen met een groen energielabel makkelijker verkocht raken, en voor een gemiddeld hogere prijs, dan woningen met een rood label. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk een hogere hypotheek te krijgen voor een energiezuinige huis. Dat is een extra reden om te letten op het energielabel en te investeren in energiebesparing.

Energielabel verplicht?

Wanneer er een huis verkocht of verhuurt wordt, bent u verplicht een energielabel aan te vragen. Op het moment dat een huis van eigenaar of bewoner wisselt, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Tips:

Laat een energielabel maken als u een huis gaat verkopen of verhuren. Gaat u in plaats daarvan uw huis verbouwen en energiezuiniger maken, dan kunt u beter een maatwerkadvies energiebesparing laten opstellen. Het is slim om een energielabel te laten opstellen voordat u aan de slag gaat met verkoop of verhuur, aangezien een groen energielabel een hogere verkoop- of huurprijs oplevert.

Certificering:
Geldorp Duurzaam verstrekt geldige energielabels omdat het label wordt opgesteld door een adviseur van ons die hiervoor gecertificeerd is en wij volgens de zogeheten beoordelingsrichtlijn BRL 9500-01.

Korting:
Combineert u het opstellen van een maatwerkadvies met het verstrekken van een label dan kunnen wij u aanzienlijke korting geven voor het totaal pakket.

Een energielabel laten maken in Haarlem, Hoofddorp, Zaandam, Amsterdam, IJmuiden of Heemskerk?