wind

Windenergie voor uw woning of bedrijfspand

Windenergie wordt opgewekt door een windmolen die geschikt is om de windkracht in de bebouwde omgeving naar elektriciteit om te zetten. Deze stedelijke windturbines moeten passen in de bebouwde omgeving. Ze hebben daarom een kleinere diameter. De stedelijke windmolens zijn weer onder te verdelen in horizontale as- en verticale as turbines en kunnen zeer verschillende vormen hebben, zoals wokkels, ballen, trechters etc.

Hoe werkt een windmolen?

Des te hoger een windturbine geplaatst wordt, des te meer wind en dus ook meer energieopbrengst. Bij plaatsing op een dak is het belangrijk dat er geen obstakels in de omgeving staan die de wind tegen houden. Daken van hogere gebouwen zijn dus automatisch interessanter voor windmolens. Ook de hoogte van de windturbine boven het dak is van belang voor de opbrengst.

Voorbereiding is belangrijk bij het plaatsen van een windmolen. Zo moet er gekeken worden naar het windaanbod, een bouwtechnisch onderzoek naar de dakconstructie van uw huis, de keuze voor een turbinemodel en de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Een gemiddelde windmolen kan een jaaropbrengst halen van 3.400 kWh en daarmee een heel huishouden van schone elektriciteit voorzien. Het apparaat moet daarvoor wel op een windrijke locatie staan. Echter is de aanschaf van een windmolen redelijk hoog vandaar dat men vooral uit milieuoverwegingen, en niet vanuit economische motieven, een windmolen laat plaatsen.

Waarom windenergie?

Juist omdat de energie prijzen zullen stijgen en het aanbod van kleine windmolens zonder overlast toeneemt zullen op termijn de daken van bedrijfsgebouwen en flats steeds meer worden voorzien van kleine stille windmolens. Door het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen voelen burgers, bedrijven en overheden zich niet prettig bij de gedachte steeds afhankelijk te zijn van de energiebedrijven.

Vergunning:

Voor een windmolen met een rotordiameter kleiner dan 2 meter is alleen een bouwvergunning nodig. Bij windmolens groter dan 2 meter zal naast een bouwvergunning ook een milieuvergunning aangevraagd moeten worden.

Subsidiemogelijkheden:

Via SenterNovem kan een subsidieaanvraag ingediend worden. Op het moment kun je voor de aanschaf van een kleine windturbine gebruik maken van de EIA (Energie Investeringsaftrek). Het is tevens zinvol om navraag te doen over de subsidiemogelijkheden bij de gemeente. Meerdere gemeentes stimuleren dit namelijk.