Er zijn een aantal erg interessante financiele voordelen te behalen bij de aankoop van zonnepanelen. Hieronder hebben wij de voornaamste gunstige subsidies zonnepanelen omschreven. Wij zijn van al deze interessante voordelen op de hoogte en kunnen u hierin bijstaan.

Landelijke subsidies zonnepanelen

Vanaf maandag 2 juli 2012 geldde er een subsidieregeling op zonnepanelen voor particulieren. Het ministerie van Economische Zaken had vanaf 2 juli 2012 subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Het budget van ruim 50 miljoen is inmiddels helaas volledig aangevraagd. Dat maakte het agentschap onlangs bekend. In dertien maanden tijd hebben 90.000 huishoudens een subsidie aangevraagd.

Lokale subsidies zonnepanelen

Echter bestaat er wel een mogelijkheid dat uw gemeente of de provincie waarin u woont subsidies zonnepanelen voor het plaatsen van zonnepanelen beschikbaar stelt. Dit komt erg vaak voor. Hiervoor kunt u het best contact met ons opnemen. Door middel van ons overzicht (subsidies zonnepanelen) kunnen wij informeren waar u voor in aanmerking komt.

SDE+ subsidie

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’. Voor de SDE+ 2013 is een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Bedrijven kunnen hier kijken voor meer informatie hierover.

De EIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst (investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk de website van het Agentschap.

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA.
De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken. Neem ook hierover contact met ons op, zo kunnen wij u voorzien van meer informatie.

Als u uw energierekening op een groene wijze wilt verlagen kunt u hiervoor een lening afsluiten tussen de € 5.000,- tot en met € 50.000,-. Wanneer u besluit om uw zonnestroominstallatie te financieren, kan een lening via Green Loans uitkomst bieden. Meer over de mogelijkheden leest u op de website van Green Loans.

Ook kan het voorkomen dat uw gemeente een mogelijkheid beschikbaar stelt om daar een lening af te sluiten. Zoeen lening wordt een duurzaamheidslening genoemd. Neem contact op met uw gemeente om hierover meer te weten te komen.

Mocht u gebruik willen maken van een lening en biedt uw gemeente de mogenlijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten, dan raden wij aan om de lening af te sluiten bij de gemeente. In de meeste gevallen biedt de gemeente het gunstigste rentetarief. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u uitzoeken.